Verhuur, ondersteuning en advies voor ieder evenement
Bel ons: (055) 540 12 00 | Wij zijn lid van Verhurend Nederland

Privacyverklaring

Bij  TéBé Evenementen Service vinden we uw privacy belangrijk. Dit document beschrijft ins privacybeleid.

TéBé Evenementen Service
Koningslijn 32
7312 GH Apeldoorn
Tel. (055) 540 12 00

Persoonsgegevens die wij verwerken
TéBé Evenementen Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Doelstellingen
TéBé Evenementen Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • TéBé Evenementen Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen
TéBé Evenementen Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Korte contacten (max. 2 jaar)
 • Verkoop- en inkooporders (max. 7 jaar op last van de Belastingdienst)
 • Marketingrelaties (zo lang iemand ingeschreven is voor onze nieuwsbrief)

Delen van persoonsgegevens met derden
TéBé Evenementen Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TéBé Evenementen Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief
Bestaande relaties worden automatisch opgenomen in onze nieuwsbrief. Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid om u hiervoor onderaan de e-mail af te melden. Nieuwe relaties en potentiële relaties kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@tebe.nl.

Cookies op deze website
TéBé Evenementen Service gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TéBé Evenementen Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die, geanonimiseerd, surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TéBé Evenementen Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tebe.nl.

Herkent u zichzelf op een foto op onze website en wilt u dit liever niet, stuur dan een bericht naar info@tebe.nl, dan zorgen wij dat deze binnen 48 uur van onze site verwijderd zal worden.

TéBé Evenementen Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens
TéBé Evenementen Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tebe.nl.